แค่เพลงชาติไทยบรรทัดเดียว.. ก็สะท้านใจได้แล้ว !!

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคีไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

ผู้ประพันธ์ทำนอง: พระเจนดุริยางค์
เพลงชาติไทยบรรทัดเดียว ไม่มีรูป / ไม่มีคลิปวีดีโอ และไม่มีประวัติใดๆ แต่ก็ทำให้เรารู้สึกหึกเหิมได้ ด้วยบทประพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเพลงชาติอื่นใดในโลก

Comments

comments